Vill du handla för eget bruk?

» Produktbeskrivningar
» Beställningsformulär


 

Aloe ferox — Aloe veras kraftfulla släkting

mångdubbelt mer järn
nästan dubbelt så mycket essentiella aminosyror
dubbelt så mycket kalcium

”Du frågade vilka hemliga metoder jag använde för att uthärda mina långa perioder av fasta. Jo, det var min orubbliga gudstro, min enkla och sparsamma livsstil och aloen vars fördelar jag upptäckte när jag kom till Sydafrika i slutet av 1800-talet.”

Air Max 90 Billigt
Nike Air Max
Nike Air Max 90 Cheap
Mahatma Gandhi
(Ur ett brev till Gandhis levnadstecknare Romain Rolland)

Inte bara Gandhi hade upptäckt möjligheterna med aloe i Sydafrika. Långt dessförinnan hade grupper av människor använt aloe för diverse åkommor. KhoiSan-folket använde Aloe Ferox i en rad läkemedel och många andra inhemska grupperna använde snittytan av Aloe Ferox-blad till färska hudskador och infekterade sår och bölder.

På 1930- och 40-talen väcktes intresset för aloens välgörande egenskaper på nytt genom användning mot strålskador efter atombomberna i Japan och röntgenundersökningar.

Av de flera hundra arterna av aloe är det bara tre som kommit att få någon större betydelse som naturmedel: Aloe ferox, Aloe perryi och Aloe vera. Aloe ferox, också benämnd Bitter aloe, Cape aloe och aloe lucida, är en vildväxande aloeart som hör hemma i Sydafrikas södra provinser. Uppbyggnaden av aloe ferox och aloe vera uppvisar stora likheter.

Den kraftfulla aloen

Den latinska benämningen ferox översätts med ’kraftfull’, ’aggressiv’ och liknande ord som syftar på de taggar som sitter längs med bladen. Aloe ferox är kraftfull också i meningen att den i många stycken överträffar den uppskattade aloe veran vad gäller koncentration av verksamma ämnen. Störst är koncentrationen i och strax under skalet. Genom att använda hela bladet, som i en rad produkter, t ex helbladsjuice, blir näringseffekterna optimala.

Jämförelser har gjorts av den kemiska uppbyggnaden i de båda arterna utifrån tillgängliga forskningsresultat (Femenia 1999, Mabusela 1990). Koncentrationerna varierar beroende på när proverna tas och växtplatser.